Efektywna sprzedaż

Centralny system, który daje możliwość prowadzenia odrębnej polityki cenowej w poszczególnych sklepach oraz reakcji na aktualną sytuację na lokalnych rynkach.


Kontrola finansów

Pełna wiedza o transakcjach, dostęp online do informacji finansowych, zarządzanie uprawnieniami.


Indywidualne rozwiązania

Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje, tworzenie własnych zestawień, elastyczność i współpraca z systemami zewnętrznymi, np. dostawców.